Regulaminy

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu informuje, że w bibliotece przetwarzane są dane osobowe czytelników, uczestników zajęć, imprez i konkursów oraz osób korzystających z czytelni, w tym czytelni internetowej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, w imieniu której działa Dyrektor.

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XX/171/20

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

  1. im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

Czytaj więcej: Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej