Regulaminy

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

 Administrator danych osobowych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego

05-600 Grójec, al. Niepodległości 20

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XX/171/20

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

  1. im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

 

Czytaj więcej: Statut Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej