Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W.S. Laskowskiego w Grójcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

- cześć plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

- część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklaracje została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Kinga Majewska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 48 664 33 71 w. 15

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić zadanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zadanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zadanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego poczta lub droga elektroniczna na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Kinga Majewska

Adres: al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 48 664 33 71 w. 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu, al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec

- wejście główne od strony przedniej,

- zainstalowana pochylnia,

- budynek posiada windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia dostęp do wszystkich kondygnacji,

- budynek ma dwie kondygnacje,

- szerokie korytarze, klatka schodowa,

- toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym,

- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

- parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.