Lista książek najbardziej rozchwytywanych

       
17 16 15 14
       
13 12 11 10

Ogłoszenie

 

Drodzy Czytelnicy!

W chwili obecnej czekamy na decyzję organu prowadzącego o terminie otwarcia Biblioteki dla czytelników.

Decyzja ta zostanie podana do wiadomości po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Po otrzymaniu informacji niezwłocznie poimformujemy, kiedy otwieramy Bibliotekę.