Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu informuje, że w bibliotece przetwarzane są dane osobowe czytelników, uczestników zajęć, imprez i konkursów oraz osób korzystających z czytelni, w tym czytelni internetowej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przetwarzanych danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu, Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, w imieniu której działa Dyrektor.

 

1.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane są przetwarzane:

 • - w związku z realizacją celu publicznego (art. 6 ust. 1 pkt e RODO) jakim jest zapewnienie ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenie statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki,
 • - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich, terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów.

3. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Przetwarzane w bibliotece dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania w zakresie utrzymania i konserwacji informatycznego systemu bibliotecznego. Nr telefonu, za odrębną zgodą właściciela udostępniany jest podmiotowi realizującemu wysyłkę powiadomień SMS.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • - Dane przetwarzane w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowania statystyk przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 • - Dane przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przechowywane są do czasu zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia lub do przedawnienia roszczenia.
 • - Dane przetwarzane w celu dokumentowania prowadzonej działalności
  oraz informowania o niej przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba, że dane są przetwarzane w celach archiwalnych
  w interesie publicznym.
 • - Dane przetwarzane na podstawie zgody Czytelnika przechowywane są przez okres
  nie dłuższy niż do czasu wycofania tej zgody.

5. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, że administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.