Spotkanie z Marcinem Łaszczyńskim w Bibliotece Publicznej w Grójcu 15 marca 2017 r.

laszczynski dyryktor biblioteki wrecza upominekBiblioteka wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Grójcu uczestniczy w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej – Rogate dusze. Podczas spotkań uczniowie zapoznają się  z postawami młodzieży w trakcie przełomowych wydarzeń historycznych. Wykłady mają również uświadamiać fakt, iż młodzież jest trwałym składnikiem procesów historycznych i może te procesy świadomie kształtować.

Pierwsze spotkanie „Ku Polsce idziemy przez krwawe stygmaty...”, czyli budowanie Niepodległej” było dla młodych ludzi lekcją o determinacji i ofierze młodzieży dążącej do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski.

                W czasie drugiego spotkania „Dziś, jutro, pojutrze, czyli pod okupacją”  uczniowie wysłuchali wykładu o odpowiedzialności i poświęceniu młodzieży tworzącej Polskie Państwo Podziemne. Dziś, jutro, pojutrze to program ideowy realizowany przez Szare Szeregi podczas niemieckiej okupacji w Polsce. Program został sprecyzowany przez Aleksandra Kamińskiego

i miał na celu wychowanie polskiej młodzieży w okresie okupacji niemieckiej w ideałach braterstwa i służby.

  • Dziś – jak wyjaśnił pan Marcin Łaszczyński z Biura Edukacji Narodowej IPN - oznaczało bieżącą walkę zbrojną, działanie w konspiracji, mały sabotaż i dywersję. W odpowiedzi na zamykanie przez Niemców polskich szkół, pozbawianie polskich dzieci, młodzieży dostępu do nauki zaczęto organizować tajne nauczanie. Wróg chciał pozbawić nas elit. Młodzi ludzie doskonale to rozumieli i ryzykując życiem uczęszczali na tajne komplety. Było to oznaką patriotyzmu.

O małym sabotażu mówił, że „jego znaczenie było głównie psychologiczne – utwierdzał w ludności przekonanie o istnieniu i działaniu ruchu oporu oraz o możliwości zwycięstwa mimo represji”.

  • Jutro – oznaczało przygotowania do otwartej jawnej walki zbrojnej z okupantem. Przygotowania zakończone Powstaniem Warszawskim. Nasz gość opowiedział młodzieży m.in. oroli najmłodszych w Powstaniu. Dzieci przenosiły pocztę. Tam, gdzie nie przeszedłby dorosły wysyłano dzieci. Nazywano ich „roznosicielami radości” dostarczały bowiem rodzinom informacje o walczących.
  • Pojutrze – oznaczało pracę w wolnej Polsce oraz odbudowę zniszczonego kraju po wojnie.

Niestety wolna Polska nie była taką jaką sobie wymarzyli powstańcy.

Na zakończenie pan Marcin Łaszczyński przytoczył fragment wiersza  Józefa Szczepańskiego „Ziutka” - "Czerwona zaraza", który kierowany był do żołnierzy Armii Czerwonej, którzy spokojnie oczekiwali na prawym brzegu Wisły, nie angażując się w walki po stronie sojusznika polskiego.

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska - zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły.

Mamy nadzieję, że wykład i prezentacja multimedialna, na którą złożyły się fragmenty filmów,  zdjęcia z czasów okupacji , na długo zostaną w pamięci uczestników.

Serdeczne podziękowania składamy pani Teresie Naduk – zastępcy Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Grójcu – za pomoc w organizacji spotkania.

laszczynski spotkanie mlodziez slucha lekcji

laszczynski mlodziez podczas lekcji