Ten, który chciał zatrzymać Holocaust

karskimale

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Karskiego. 24 kwietnia przypadała 100 rocznica urodzin emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.

Aby uczcić pamięć tego znamienitego Polaka zorganizowaliśmy poświęcone Jemu spotkanie. Wykład wygłosiła pani Beata Wolszczak z Działu Edukacji Muzeum Historii Polski w Warszawie. W spotkaniu udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

 Uczniowie dowiedzieli się o dzieciństwie i latach przedwojennych naszego bohatera. Następnie o działalności wojennej Jana Karskiego a właściwie Jana Romualda Kozielewskiego, pseudonim Witold. Większą część wykładu pani Beata Wolszczak poświęciła przybliżeniu misji Jana Karskiego. „Jan Karski był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, człowiekiem, który na podstawie obserwacji i rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej przekazał Rządowi RP na Uchodźstwie pierwszy wiarygodny raport na temat zagłady Żydów i skali tej tragedii. Karski dotarł do najwyższych przedstawicieli władz alianckich, z prezydentem USA Franklinem D. Rooseveltem na czele i próbował skłonić ich do przeciwdziałania akcji niemieckiej. Karski prowadził również działalność na rzecz uświadomienia zagranicznej opinii publicznej prawdy o okupowanej Polsce i działalności Polskiego Państwa Podziemnego, czemu służyło m.in. opublikowanie książki The Story of a Secret State. Po wojnie Karski pozostał na emigracji, przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie”.

Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego  i amerykańskim Medalem Wolności.

Na zakończenie młodzież obejrzała fragmenty powstającego w reżyserii Sławomira Grunberga filmu o Janie Karskim.

„"Karski i władcy ludzkości" w reżyserii Sławomira Grunberga będzie filmem opartym na materiale archiwalnym i dokumentalnym połączonym ze scenami fabularyzowanymi w cyfrowej technice animacji rotoskopowej. Dzięki tej technice na ekranie wśród archiwalnych zdjęć z getta warszawskiego widzowie ujrzą również postać Jana Karskiego, który przekradał się tam, żeby na własne oczy zobaczyć, jak żyją Żydzi w przededniu "ostatecznego rozwiązania". Podobnie przedstawione zostaną sceny aresztowania Karskiego przez gestapo, jego wejście do obozu w Izbicy oraz liczne rozmowy z "władcami ludzkości" - m.in. ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym Edenem czy prezydentem Franklinem D. Rooseveltem”.

Pragniemy podziękować pani Bogusławie Gąsienicy-Gronikowskiej i pani Dagmarze Nasiłowskiej za pomoc w organizacji spotkania.

karskiduze1

karskiduze2

karski3