Lekcje jezyka angielskiego

W bibliotece dla Dzieci i Młodzieży odbyła się seria kilku lekcji języka angielskiego pt. ‘English is your friend, not your enemy’. W zajęciach brały udział dzieci w wieku 8-12 lat. Pierwsze zajęcia odbyły się 6 sierpnia. Przedmiotem zajęć były powitania i classroom language, czyli wyrażenia określające różne czynności, które się wykonuje podczas lekcji, np. sit down, ‘stand up, write your name’. Zajęcia te miały charakter wprowadzający i umożliwiający podstawowe poruszanie się po klasie podczas lekcji.

 Kolejne zajęcia miały miejsce 8 sierpnia. Tematem zajęć było jedzenie. Po wprowadzeniu nazw potraw, owoców, warzyw oraz słodyczy, wprowadziłam wyrażenia HEALTHY (zdrowy) oraz UNHEALTHY (niezdrowy), następnie ocenialiśmy wspólnie, które z potraw możemy zaliczać do zdrowych, a które do niezdrowych a których nie da się sklasyfikować jednoznacznie. Potem wprowadziłam wyrażenia ‘I like’, ‘I don't like’ – każde dziecko miało wybrać jedną rzecz, którą lubi i jedną, której nie lubi i o tym opowiedzieć używając wcześniej wprowadzonych wyrażeń. Oprócz dyskusji o zasadach zdrowego odżywiania, poruszyliśmy również temat różnic w angielskim brytyjskim i angielskim amerykańskim w akcencie oraz w nazewnictwie niektórych potraw. Kolejne zajęcia, które odbyły się 13 sierpnia poświęcone były słownictwu nazywającemu części ciała. Po wprowadzeniu słownictwa, wspólnie układaliśmy obrazki przedstawiające części ciała na dużym kartonie papieru, tworząc ‘crazy monster’. Następnie, poleciłam każdemu z uczestników narysowanie własnego ‘crazy monster’ – dowolna ilość wszelkich części ciała była wręcz wskazana;) Następnie moi dzielni uczniowie opisywali swoje „potwory” używając wyrażenia ‘It’s got’. Dzieci wykazały się szeroko pojęta kreatywnością przy tworzeniu własnych „potworków”.

W dniu 20 sierpnia odbyły się ostatnie już zajęcia. Na początku wprowadziłam słownictwo opisujące pogodę, a następnie nazwy sportów, również tych nietypowych i ekstremalnych. Po zapoznaniu się ze słownictwem ocenialiśmy, które ze sportów można uprawiać podczas pięknej, słonecznej pogody, które tylko, gdy jest zimno, a których nie da się jednoznacznie sklasyfikować. Następnie rozmawialiśmy naszych zainteresowaniach i hobby. Po wykonaniu kilku ćwiczeń na słownictwo, zajęliśmy się pisaniem kartki pocztowej z wakacji. Było to już ostatnie ćwiczenie w naszym cyklu zajęć.

Przez tych kilka zajęć poruszyłam zakres słownictwa oraz gramatyki, które najczęściej występują w programie nauczania szkoły podstawowej. Miało to na celu utrwalenie oraz dla niektórych rozszerzenie danego zakresu słownictwa. Chciałam również pokazać swoim uczniom, że nauka języka angielskiego nie musi się kojarzyć tylko z obowiązkiem nauki, nudą i rutyną, a może okazać się doskonałą zabawą i czymś naprawdę przyjemnym! Każda lekcja opierała się na zabawie, a co za tym szło czynnym udziałem dzieci w lekcji.

Zajęcia pod względem metodyki zahaczały o CLIL (Content and Language Intergrated Learning), czyli łączenie nauczania języka i przedmiotu. Jeszcze prościej – uczenie się jakiegokolwiek szkolnego przedmiotu w języku angielskim. W ostatnich latach CLIL stało się słowem kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu wzrastającego zainteresowania takim nauczaniem w szkole podstawowej i średniej. Metoda ta jest coraz bardziej popularna w całej Europie i zalecana przez Radę Europy, by wykorzystywać chociaż jej elementy przy nauczaniu języka obcego dzieci i młodzieży.

Sylwia Ślubowska