Drodzy Czytelnicy!

oddaj ksiazki

Ze względu na dość duży odsetek przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz niereagowanie przez Czytelników na nasze pisma z prośbą o zwrócenie wypożyczonych voluminów Biblioteka rozpoczęła procedurę zmierzającą w kierunku zatrudnienia firmy windykacyjnej. Mówimy tu o naprawdę dużej ilości materiałów bo w sumie ok. 3000 vol. Dla Czytelników i Biblioteki to ogromna strata, ponieważ zazwyczaj są to kolejne części różnych serii, na które są aktualnie rezerwacje.

 

Dlatego apelujemy do Państwa – prosimy zwróćcie książki wypożyczone dawno temu z naszej Biblioteki i jakimś sposobem do dziś dnia nie oddane. Uregulujcie naliczone opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek.

W związku z powyższym informujemy, że Czytelnicy, którzy do 31 marca 2017 r. nie zwrócą przetrzymanych egzemplarzy wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uregulują opłat za ich przetrzymanie, zostaną objęci procedurą windykacyjną.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnicy maja możliwość: zwrotu innego egzemplarza – dokładnie tego autora, o tym samym tytule i szczegółach wydawniczych; zwrotu najnowszego wydania tego samego tytułu i autora, z zastrzeżeniem, zwrot innej pozycji o aktualnej wartości, przydatnej dla Biblioteki. Naliczoną opłatę za nieterminowy zwrot książek można w przypadkach uzasadnionych rozłożyć na raty.

Wszystkie powyższe procedury powinny być każdorazowo omówione z Bibliotekarzem oraz potwierdzone na piśmie.

Dokonanie powyższych czynności wstrzymuje dalsze naliczanie opłaty za przetrzymanie.

W przypadku zatrudnienia firmy windykacyjnej trzeba będzie uiścić kwotę naliczoną przez współpracującą z nami firmę windykacyjną.