Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al. Niepodległości 20.

                 
Grójec 03.10.2016 r.

       Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Grójcu al.Niepodległości 20.

W wyniku przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w MGBP zatrudniona została: Pani Magdalena Wierzbicka zam. Grójec.
      Uzasadnienie: Pani Magdalena Wierzbicka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje, umiejętności oraz doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.
                                                                                                             
Dyrektor MGBP w Grójcu 
  / - - - - - - - - - - - / 
  Kinga Majewska